Login :
Hasło :
Stronę odwiedzono do tej pory 1741663 razy.
1 2
Autor : Krystyna Nawrocka
Dodano : 2014-12-11 21:05:44

Komputer i Internet – jak chronić dziecko przed nową formą uzależnienia

Coraz większa liczba dzieci ma kontakt z komputerem od najwcześniejszych lat życia. Obcowanie z komputerem ma wiele zalet, ale także wiele zagrożeń. Komputer nie powinien zastępować dziecku kontaktów i zabawy z rówieśnikami lub rodzeństwem, tworzenia więzi w gronie rodziny, a w szczególności nie może stać się podstawową formą spędzania wolnego czasu. Dlatego rodzice powinni sprawować kontrolę nad tym, w jaki sposób dziecko korzysta z komputera. Duży problem stanowi Internet. Zagrożenia dla dzieci wynikają nawet nie z samego korzystania z internetu, co ze złej woli ludzi dorosłych chcących wykorzystać naiwność i łatwowierność dzieci. Czujności trzeba dzieci nauczyć i to najlepiej przez ćwiczenia. Musi się to stać analogicznie do ćwiczenia unikania rozmowy z nieznajomymi na ulicy, w parku, lub przez drzwi mieszkania podczas nieobecności rodziców. Należy sobie zdawać sprawę z trudności, z jakimi napotyka się dziecko w tej sytuacji. Wchodzi w cyberprzestrzeń, która sama z siebie jest dla dziecka czymś prawie magicznym. W tej nienamacalnej przestrzeni czyhają zagrożenia, które nie będą odczuwalne natychmiast ale po pewnym czasie. To jest dla dziecka na prawdę wyskoki poziom abstrakcji. Dlatego, też rozmowa na temat ostrożności przy zawieraniu nowych znajomości w sieci, musi być przeprowadzona z dużą rozwagą. Bez straszenia, acz stanowczo i konkretnie. Poniżej znajdziecie Państwo kilka wskazówek.

Pliki:
Warto wiedzieć....doc
Kilka dobrych rad....doc


Wróć do strony głównej...

1 2