Login :
Hasło :
Stronę odwiedzono do tej pory 1741676 razy.
1 2
Autor : Anna Sarbak
Dodano : 2020-03-23 12:03:56

REKRUTACJA DO KLAS PIERWSZYCH

Dyrekcja Szkoły Podstawowej im. Arkadego Fiedlera w Nowej Wsi informuje , że trwa rekrutacja na nowy rok szkolny 2020/2021 do klas pierwszych. Zapisy do klasy pierwszej prowadzone będą do dnia 8 kwietnia 2020 r. - należy wypełnić ZGŁOSZENIE - dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły lub złożyć WNIOSEK .W związku z epidemią koronawirusa w Polsce, zgłoszenia i wnioski rekrutacyjne można składać w jeden z następujących sposobów :W budynku głównym szkoły zostało przygotowane stanowisko z formularzami (zgłoszeniami i wnioskami) do rekrutacji uczniów do klas pierwszych. Rodzice składają wypełnione wnioski w skrzynce przy głównym wejściu do szkoły w godz. 8:00 – 15:30. Przesłanie skanów wypełnionych zgłoszeń, wniosków droga elektroniczną na adres: spnowawies@op.pl. Dokumenty można pobrać w zakładce Rekrutacja. Oryginały zeskanowanych dokumentów będzie trzeba dostarczyć po zakończeniu stanu epidemicznego.Wypełnione wnioski, zgłoszenia można przesłać pocztą tradycyjną na adres szkoły: Szkoła Podstawowa im. Arkadego Fiedlera w Nowej Wsi, ul. Szkolna 5, 64-510 Wronki.W razie pytań i wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny 67 2540574 lub 602228857 oraz mailowy szkola70@op.pl.

Pliki:
UWAGA.docx
ZGŁOSZENIE DZIECKA Z OBWODU SZKOLNEGO DO I KLASY.doc
WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO I klasy spoza obwodu.doc


Wróć do strony głównej...

1 2