Login :
Hasło :
Stronę odwiedzono do tej pory 1562821 razy.
Autor : Anna Sarbak
Dodano : 2019-09-11 09:17:21

UWAGA ! Zebrania Rodziców

Serdecznie zapraszamy wszystkich Rodziców na zebrania organizacyjne, które odbędą się w naszej szkole w następujących terminach : klasy 0 i I - dnia 4 września , kl. II i III B - 11 września , a klasa IIIA 12 września br. o godz. 17 :00 ( dokładny termin poda wychowawca ). Natomiast zebrania dla klas IV - VI odbędą się w czwartek 12 września br.. Rodziców uczniów klas IV zapraszamy na spotkanie z wszystkimi nauczycielami uczącymi o godz. 17:00 do sali nr 1. Spotkania dla klas V-VI o godz. 17:30. Podczas zebrań odbędzie się wybór Rad Oddziałowych i przedstawiciela do Rady Rodziców. Zapoznamy Państwa z wymaganiami edukacyjnymi niezbędnymi do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych , kryteriami oceniania zachowania oraz obowiązującymi regulaminami i procedurami. Omówione zostaną sprawy organizacyjne . Zapraszamy Państwa !

Wróć do strony głównej...