Login :
Hasło :
Stronę odwiedzono do tej pory 1408302 razy.
Autor : Marta Łabojewska, Violetta Janowicz
Dodano : 2018-10-18 22:46:35

Pasowanie na ucznia

Uroczystość pasowania na ucznia jest ważnym wydarzeniem w życiu naszej szkoły. Przygotowania do tej uroczystości trwają kilka tygodni. W dniu 15 października br. dzieci z klasy Ia i Ib we Wronieckim kinie „Gwiazda” zostały uroczyście pasowane na uczniów Szkoły Podstawowej im. Arkadego Fiedlera w Nowej Wsi ślubując rzetelnie wypełniać obowiązki ucznia, szanować ludzi i przyrodę oraz dbać o honor i dobre imię naszej szkoły i Ojczyzny. Poprzez symboliczne pasowanie uczniowie klas pierwszych stali się częścią społeczności szkolnej i w pełni będą korzystać z praw i obowiązków ucznia. Pierwszoklasiści przedstawili część artystyczną, w której towarzyszyli im uczniowie klasy IVa i IVb w roli prowadzących uroczystość oraz odgrywając rolę ,,Króla i Królowej lasu". Pani dyrektor Anna Sarbak ogromnym ołówkiem pasowała dzieci na uczniów naszej szkoły, a wychowawczynie wręczały legitymacje szkolne i dyplomy pamiątkowe. W imieniu rodziców przedstawiciele Rady Rodziców wręczyli uczniom upominki. Na zakończenie uroczystości rodzice, uczniowie oraz grono pedagogiczne uczcili akt pasowania pysznym tortem, z którego wcześniej wystrzeliły piękne race. Dziękujemy Radzie Rodziców za ufundowanie upominków dla naszych wychowanków oraz rodzicom klas pierwszych, którzy aktywnie towarzyszyli nam w przygotowaniach do tego święta.

Galeria:Wróć do strony głównej...